درباره ما

هدیه سبز حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است.

ایده های خلاقانه برای زندگی سبزتر!

تیم GiftGreen با ایده زندگی سبزتر برای حفاظت از محیط زیست تشکیل شد. در این راستا محصولات خلاقانه سازگار با محیط زیست برای شما طراحی نموده ایم که هم اطرافیان خود را شگفت زده کنید و هم تمرینی انجام دهید برای سبز بودن. هدف ما در هدیه سبز تلاش برای سبزتر زندگی کردن است.

ما شما را شگفت زده خواهیم کرد!